Top ám ảnh nhất (4 danh sách top)

Bình chọn 10 Bộ phim ma Thái Lan ám ảnh nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 cảnh phim đẹp nhất anime Zankyou no Terror

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 bộ phim ma quỷ ám ảnh nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 chi tiết đầy ám ảnh trong phim hoạt hình Công chúa Mononoke

06-01-2019 10 0 0