Top anime & giải trí. (2 danh sách top)

Bình chọn 10 Siêu phẩm Anime đáng xem nhất trong năm 2017

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 Cô nàng “đáng thương” nhất trong anime

06-01-2019 5 0 0