Top bác sĩ giỏi nhất (4 danh sách top)

Bình chọn 6 bác sĩ khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ giỏi tại Hà Nội

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 13 bác sĩ tim mạch giỏi nhất ở Hà Nội

06-01-2019 13 0 0

Bình chọn 5 Bác sĩ khám và điều trị viêm Amidan giỏi nhất tại Hà Nội

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 6 Bác sĩ giỏi nhất Việt Nam hiện nay

06-01-2019 6 0 0