Top barack obama (3 danh sách top)

Bình chọn 11 cặp “sinh đôi” thú vị nhất của người nổi tiếng trên thế giới

06-01-2019 11 0 0

Bình chọn 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới thế kỷ 21

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 20 Câu nói truyền cảm hứng đầy quyền lực của Tổng thống Mỹ Barack Obama

06-01-2019 20 0 0