Top big bang (3 danh sách top)

Bình chọn 7 ca sĩ có khả năng sáng tác tốt nhất tại Hàn Quốc

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 10 ca khúc hay nhất của nhóm nhạc thần tượng Big Bang – Hàn Quốc

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 tập hay nhất trong Running Man Hàn Quốc

06-01-2019 10 0 0