Top bill gates (7 danh sách top)

Bình chọn 10 người giàu nhất thế giới năm 2017

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới 2016

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 đứa trẻ quyền lực nhất thế giới

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 20 Top 22 câu nói bất hủ của bậc vĩ nhân bạn nên ghi nhớ

06-01-2019 20 0 0

Bình chọn 10 bí quyết thành công hàng đầu của Bill Gates

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 6 Lời nhắn nhủ hay nhất của Bill Gates dành cho bạn

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 16 thói quen giúp Bill Gates trở thành người giàu nhất

06-01-2019 16 0 0