Top blackpink (3 danh sách top)

Bình chọn 10 nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc 2017

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhóm nhạc nổi tiếng nhất Châu Á

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hot nhất hiện nay

06-01-2019 5 0 0