Top ca sĩ được yêu thích (2 danh sách top)

Bình chọn 8 Tài năng âm nhạc nhí nổi tiếng nhất Việt Nam

06-01-2019 8 0 0

Bình chọn 10 Ca sĩ Việt Nam được yêu thích nhất hiện nay

06-01-2019 10 0 0