Top ca sĩ gạo cội nhất (1 danh sách top)

Bình chọn 7 ca sĩ Việt Nam tài năng và nổi tiếng nhất sinh năm 1981

06-01-2019 7 0 0