Top ca sĩ nổi tiếng (3 danh sách top)

Bình chọn 10 Ca sĩ Việt Nam được yêu thích nhất hiện nay

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 6 ca sỹ nổi tiếng nhất Việt Nam 2016

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 5 “Boys over flower” của Hàn Quốc năm 2016

06-01-2019 5 0 0