Top ca sĩ tài năng nhất (3 danh sách top)

Bình chọn 5 nhân vật Việt Nam sinh năm 1992 tài năng và nổi tiếng nhất

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 7 ca sĩ Việt Nam tài năng và nổi tiếng nhất sinh năm 1981

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 14 ca sĩ trẻ tài năng nhất showbiz Việt

06-01-2019 14 0 0