Top ca sĩ việt nam (4 danh sách top)

Bình chọn 10 ca sĩ Việt Nam có hoạt động nổi bật nhất năm 2017

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 ca sĩ trẻ có khả năng hát live hay nhất Việt Nam hiện nay

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 ca sĩ trẻ có giọng hát hay nhất Việt Nam hiện nay

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 8 ca sĩ giàu có nhất Việt Nam hiện nay

06-01-2019 8 0 0