Top ca sĩ việt (3 danh sách top)

Bình chọn 6 ca sỹ nổi tiếng nhất Việt Nam 2016

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 7 nữ ca sĩ trẻ đang được yêu thích nhất Việt Nam

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 5 ca sĩ sinh năm 1990 được chú ý nhất Vpop

06-01-2019 5 0 0