Top champions league (2 danh sách top)

Bình chọn 10 cầu thủ được mong đợi sẽ tỏa sáng nhất World Cup 2018

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất ở Champions League (cup C1)

06-01-2019 10 0 0