Top exo (3 danh sách top)

Bình chọn 5 Nhóm nhạc có vũ đạo ấn tượng nhất K-pop

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 10 Nhóm nhạc đông fan nhất K-pop

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 MV âm nhạc Hàn Quốc được xem nhiều nhất 2016

06-01-2019 10 0 0