Top fullmetal alchemist (3 danh sách top)

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất trong anime Fullmetal Alchemist về bản chất của thế giới và con người

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất của Edward Elric (Fullmetal Alchemist)

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất của Roy Mustang (Fullmetal Alchemist)

06-01-2019 10 0 0