Top gia cát lượng (2 danh sách top)

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 6 nhà tiên tri nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc

06-01-2019 6 0 0