Top giải trí việt (3 danh sách top)

Bình chọn 10 nghệ sĩ trẻ Việt Nam có hoạt động đột phá nhất năm 2017

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 ca sĩ Việt Nam có hoạt động nổi bật nhất năm 2017

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 8 tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nhất của Chi Pu

06-01-2019 8 0 0