Top idol nữ đẹp nhất (1 danh sách top)

Bình chọn 5 nữ ca sĩ xinh đẹp nhất Hàn Quốc

06-01-2019 5 0 0