Top joker (6 danh sách top)

Bình chọn 10 phiên bản Joker hay nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 phim hay nhất của hãng phim Warner Bros.

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 bộ phim hay nhất của Christopher Nolan

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật phản diện hay nhất phim siêu anh hùng

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trên phim ảnh

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 9 triết lý thâm sâu không ngờ trong những câu nói của tên hề Joker

06-01-2019 9 0 0