Top kylie jenner (2 danh sách top)

Bình chọn 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 15 gương mặt trẻ nhất được Forbes vinh danh đầu năm 2017

06-01-2019 15 0 0