Top la liga (3 danh sách top)

Bình chọn 10 cầu thủ được mong đợi sẽ tỏa sáng nhất World Cup 2018

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 kỷ lục không tưởng chờ Messi xô đổ ở CLB Barcelona

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 5 mùa giải thành công nhất của Cristiano Ronaldo

06-01-2019 5 0 0