Top lady bird (4 danh sách top)

Bình chọn 10 bộ phim hay nhất của hãng phim “Oscar” A24

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 20 đề cử Oscar 2018 dành cho những bộ phim xuất sắc nhất

06-01-2019 20 0 0

Bình chọn 10 bộ phim chiến thắng Quả Cầu Vàng 2018

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 15 bộ phim hay nhất dự kiến cạnh tranh Oscar 2018

06-01-2019 15 0 0