Top manga (14 danh sách top)

Bình chọn 10 nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất thế giới mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 vụ án hay nhất trong Thám tử lừng danh Conan

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 10 website truyện tranh manga hay nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 Truyện manga học đường Nhật Bản hay nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 Nhân vật nữ bị ném đá nhiều nhất Manga

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 20 Top 30 bộ manga bán chạy nhất Nhật Bản

06-01-2019 20 0 0

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất trong anime Fullmetal Alchemist về bản chất của thế giới và con người

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất của Edward Elric (Fullmetal Alchemist)

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất của Roy Mustang (Fullmetal Alchemist)

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 11 truyện tranh manga Nhật Bản hay nhất mọi thời đại

06-01-2019 11 0 0