Top ngôn tình (51 danh sách top)

Bình chọn 5 Truyện ngôn tình đại thúc loli hay nhất năm đã hoàn

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 5 Truyện ngôn tình trọng sinh hay nhất đã hoàn

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 10 Tác giả truyện ngôn tình được giới trẻ yêu thích

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 7 Truyện ngôn tình thanh mai chúc mã hay nhất

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 11 tác phẩm ngôn tình hay nhất của tác giả Mạc Nhan

06-01-2019 11 0 0

Bình chọn 7 tác phẩm ngôn tình hay nhất của tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 5 tác phẩm ngôn tình hay nhất của tác giả Diệp Phi Dạ

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 6 tác phẩm ngôn tình hay nhất của tác giả Đường Gia Tam Thiếu

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 6 tác phẩm ngôn tình hay nhất của tác giả Ức Cẩm

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 10 Truyện ngôn tình thể loại cưới trước yêu sau hay nhất

06-01-2019 10 0 0