Top nhân vật (8 danh sách top)

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong phim kinh điển Breaking Bad

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 15 nhân vật nổi tiếng nhất trong Thần thoại Hy Lạp

06-01-2019 15 0 0

Bình chọn 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 12 nhân vật vĩ đại đã kiến tạo nên nước Mỹ

06-01-2019 12 0 0

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong các phim truyền hình Mỹ

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong Harry Potter

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 7 nhân vật trong phim “Cẩm Tú Vị Ương”

06-01-2019 7 0 0