Top nhân vật được yêu thích nhất (2 danh sách top)

Bình chọn 10 nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất thế giới mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong phim kinh điển Breaking Bad

06-01-2019 10 0 0