Top phía sau một cô gái (2 danh sách top)

Bình chọn 17 bài hát phù hợp nhất với tâm trạng người yêu đơn phương

06-01-2019 17 0 0

Bình chọn 8 Ca khúc có nhiều lượt nghe, yêu thích nhất trong tháng 11 – 2016

06-01-2019 8 0 0