Top phim hot nhất (5 danh sách top)

Bình chọn 10 phim chiếu rạp tháng 9 năm 2018 hot nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 phim chiếu rạp tháng 8 năm 2017 hot nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 phim chiếu rạp tháng 5 năm 2017 cập nhật mới nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 bộ phim chiếu rạp tháng 4 năm 2017 cập nhật mới nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 6 Bộ phim Hàn Quốc “làm mưa làm gió” tại Việt Nam năm 2016

06-01-2019 6 0 0