Top running man (4 danh sách top)

Bình chọn 6 khách mời thú vị nhất Running Man

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 10 tập hay nhất trong Running Man Hàn Quốc

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 Nam thần từng tham gia Running man

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 show truyền hình thực tế Hàn Quốc hay nhất hiện nay

06-12-2018 5 0 0