Top tam quốc diễn nghĩa (4 danh sách top)

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 phim truyền hình cổ trang lịch sử, kỳ ảo hay nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 tiểu thuyết Trung Quốc kinh điển nhất mọi thời đại

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 10 bộ phim Trung Quốc hay nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0