Top thần thoại (4 danh sách top)

Bình chọn 5 phim thần thoại hay nhất Trung Quốc

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 15 nhân vật nổi tiếng nhất trong Thần thoại Hy Lạp

06-01-2019 15 0 0

Bình chọn 10 phim điện ảnh cổ trang lịch sử, thần thoại hay nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 phim điện ảnh Châu Á hay nhất mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0