Top thập niên 90 (2 danh sách top)

Bình chọn 6 nữ diễn viên xinh đẹp nhất của đài truyền hình Hồng Kông BTV thập niên 90

06-01-2019 6 0 0

Bình chọn 5 nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc cuối thập niên 90

06-01-2019 5 0 0