Top tiết mục ấn tượng nhất (3 danh sách top)

Bình chọn 8 ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới

06-01-2019 8 0 0

Bình chọn 9 thí sinh xuất sắc nhất Thách Thức Danh Dài mùa 3

06-01-2019 9 0 0

Bình chọn 10 phần thi ấn tượng nhất Ơn Giời! Cậu đây rồi mùa 3

06-01-2019 10 0 0