Top tổng thống (4 danh sách top)

Bình chọn 10 chính trị gia quyền lực nhất thế giới năm 2018

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 13 nữ chính trị gia quyền lực nhất thế giới

06-01-2019 13 0 0

Bình chọn 7 quốc gia bị cấm nhập cảnh theo lệnh tạm cấm nhập cư của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 10 điện thoại bảo mật tốt nhất thế giới

06-01-2019 10 0 0