Top truyện (15 danh sách top)

Bình chọn 5 Truyện ngôn tình đại thúc loli hay nhất năm đã hoàn

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 5 Truyện đam mỹ hiện đại hành động hay nhất

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 5 Truyện ngôn tình trọng sinh hay nhất đã hoàn

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 8 nơi cho phép đăng tải OLN uy tín nhất hiện nay

06-01-2019 8 0 0

Bình chọn 10 Truyện ngôn tình trinh thám, tâm lý tội phạm không thể bỏ lỡ

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 truyện ngôn tình hắc bang hay nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 cuốn sách không thể bỏ lỡ trong mùa yêu

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 0 Ngôn tình thanh xuân đáng trân quý nhất

06-01-2019 0 0 0

Bình chọn 6 Ngôn tình thanh xuân đáng trân quý nhất

06-01-2019 6 0 0