Top truyện hay (5 danh sách top)

Bình chọn 10 bộ truyện ngôn tình xuyên không hay nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 truyện ngôn tình thể loại nữ cường hay nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 tác giả đam mỹ được giới trẻ yêu thích nhất

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 10 tác giả Trung Quốc viết truyện ngôn tình hay nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 5 truyện ngôn tình hay nhất năm 2016

06-01-2019 5 0 0